Khái quát

Các trọng tâm hoạt động chính của The Caterpies là:

1. Chúng tôi giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về Giáo dục đầu đời và tầm quan trọng của Giáo dục đầu đời thông qua:

  • Thư viện online chia sẻ kiến thức  cho cha mẹ, giáo viên, các nhà giáo dục, những người tham gia chăm sóc và nuôi dạy trẻ khác.
  •  Xuất bản sách và các nghiên cứu.
  •  Tổ chức các chiến dịch truyền thông, sự kiện giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về giáo dục đầu đời.

2. Chúng tôi hỗ trợ xây dựng năng lực cho cha mẹ, giáo viên và các nhà giáo dục trong lĩnh vực Giáo dục đầu đời bằng cách cung cấp:

  • Các chương trình đào tạo, chương trình phát triển năng lực, cập nhật kiến thức.
  • Các bộ công cụ thực tiễn.
  • Tư vấn và chuyển giao các mô hình giáo dục tiến bộ.

3. Chúng tôi góp phần phát triển một hệ sinh thái Giáo dục đầu đời để cùng chung tay nuôi dưỡng trẻ bằng cách:

  • Tổ chức các diễn đàn giáo dục để các tổ chức và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực Giáo dục đầu đời kết nối với nhau.
  • Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có chung mục tiêu để cùng triển khai các dự án vì trẻ thơ.
  • Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hướng tới hiệu quả và bền vững.