Tài trợ

Chúng ta đang không chỉ hỗ trợ những đứa trẻ, chúng ta đang xây dựng nền tảng của một thế hệ tương lai của tình yêu thương và tính nhân văn. Nếu Anh/ Chị mong muốn được đóng góp tài chính cho các hoạt động của The Caterpies hoặc tài trợ dưới các hình thức khác, xin vui lòng để lại thông tin liên lạc bên dưới để chúng tôi có thể trực tiếp liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Thông tin nhà tài trợ

Đăng ký