Tình nguyện viên

Nếu các bạn là những người yêu trẻ và mong muốn đóng góp cho một thế giới tràn ngập tình yêu thương, tự do và nhân văn, hãy tham gia chung sức cùng chúng tôi.  Các công việc chúng tôi cần các bạn giúp sức là:

     - Biên, phiên dịch các tài liệu về giáo dục trẻ.
     - Điều phối vận hành các dự án của The Caterpies.
     - Thiết kế, truyền thông xã hội, tổ chức sự kiện.
     - Vận động tài trợ, quan hệ cộng đồng.

Hãy giúp chúng tôi hiểu bạn và mong muốn của bạn trong việc tham gia dự án bằng cách cung cấp các thông tin dưới đây. The Caterpies sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất:

Thông tin đăng ký

Đăng ký