Các Dự án

Sự kiện Giáo dục đầu đời thường niên

Sự kiện Giáo dục đầu đời thường niên là sự kiện duy nhất hàng năm hội tụ các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực Giáo dục đầu đời để đưa ra các chuyên đề, xu hướng cập nhât nhất mà các nhà giáo dục, giáo viên, bậc cha mẹ quan tâm. Đây cũng là sự kiện kết nối của tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này để cùng nhau trao đổi và định hướng cho Giáo dục đầu đời trong năm tiếp theo.